Version française
logo

Prochain événement : SEMINAIRE OUVERT le MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2018


Logo Marie France Dispaux: La diversité de la clinique et la boîte à outils psychanalytique


La psychanalyse est, selon la définition classique qu'en a donnée Freud, définie selon trois axes: un procédé d'investigation des processus psychiques, une méthode de traitement des troubles névrotiques ou psychotiques et un ensemble de conceptions sur le psychisme, métapsychologiques et psychopathologiqes, qui fonde une discipline scientifique nouvelle.

Mais depuis lors, le monde a bien changé et souvent la pratique nous semble bien loin des débuts. La cure type est considérée comme désuète par nos contemporains...

Les séminaires ouverts de la SBP ont lieu un mercredi par mois, d’octobre à juin, de 20h30 à 22h30, à la "Maison de la SBP", rue Emile Claus 49, 1050 Bruxelles (Quartier de la Bascule).


Cliquez ici pour davantage d'information !

Zoeken van een psychoanalyticus


Breng een naam van een analyticus of een postcode in, kies een taal en een specialisme in het onderstaande formulier of kies een stad (eventueel uit de hieronder vermelde) of een provincie
of HIER KLIKKEN voor de lijst van de Nederlandstalige psychoanalytici

Zoeken

FONDATION JEAN LAPLANCHE

La "Fondation Jean Laplanche - Nouveaux fondements pour la psychanalyse" est une fondation de l’Institut de France placée sous la présidence scientifique de Christophe Dejours. Elle a pour but "de contribuer au développement de la psychanalyse en France et à l’étranger, dans l’esprit qui a inspiré la vie scientifique du fondateur". PhotoJean Laplanche a dirigé la Bibliothèque de psychanalyse (P.U.F.), Voies nouvelles en psychanalyse et Psychanalyse à l’université. Il a de plus dirigé la publication d’une nouvelle traduction des œuvres complètes de Freud (OCP/ Psychanalyse, P.U.F). Il est l’auteur de nombreux ouvrages, articles et conférences.

Cliquez ici pour ouvrir le site web de cette Fondation.

Leden toegang

Ga naar VOOR LEDEN

Een nieuwe wachtwoord krijgen

Identificaties en hun lotgevallen. Séminaires ouverts du mercredi, cycle 2018-2019

Sedert enkele jaren organiseert de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse een reeks seminaries op woensdagavond voor wie geïnteresseerd is om het psychoanalytisch gedachtegoed beter te leren kennen. Deze seminaries worden in het Frans gehouden, doch we willen in de toekomst ijveren voor een grotere meertaligheid. Dit jaar vatten we alvast aan met een drietalig seminarie (Frans, Nederlands en Engels). Een verslag van het laatste seminarie wordt telkens op onze website geplaatst waardoor de hindernis van de taal voor Nederlandstalige collega’s wellicht al minder groot is. Vaak zal het mogelijk zijn van vragen en bemerkingen in het Nederlands te formuleren. We hopen u te mogen ontmoeten.

Click here to see the details !

Welkom op de website van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

In 1896 gebruikte Freud voor ‘t eerst het concept « psychoanalyse ». De studie van de psyche en de behandeling van psychische stoornissen kregen sedertdien een ander gelaat. Deze revolutionaire wetenschap heeft een belangrijke invloed gehad op het culturele en sociale leven en heeft zich over gans de wereld verspreid.

Logo van de BVP

De Belgische Vereniging voor Psychoanalyse is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de psychoanalyse en tegenover het publiek : een beknopte voorstelling van de basisprincipes van de psychoanalytische benadering en van de wijze waarop deze wetenschap wordt overgedragen wil dit hier toelichten.

« De psychoanalyse is de benaming voor een manier van onderzoek van mentale processen, nagenoeg ontoegankelijk op andere wijzen ; voor een behandelingsmethode van neurotische stoornissen, gebaseerd op dit onderzoek ; voor een reeks psychologische concepten, verkregen langs deze weg, die samen uitgroeien tot een nieuwe wetenschappelijke discipline » .


S. Freud

Les liens internationaux de la SBP


Link to IPA websiteLa Société Belge de Psychanalyse est une société composante de l'Association Psychanalytique Internationale fondée en 1910...


Link to FEP website

... et de la Fédération Européenne de Psychanalyse qui regroupe les sociétés européennes de l'API afin de favoriser leurs échanges scientifiques au niveau "régional"...


... avec l' E-JOURNAL comme projet commun de l'API (IPA), de la FEP et des Fédérations des deux Amériques:
Cliquez ici pour ouvrir le e-journal


BVP